Uitdaging: Hoe help je burgers in een gemeente op een zo slim mogelijke manier? Of ze nou eenmalig zorg, hulp of een dienst nodig hebben of structureel. En hoe houd je rekening met de speciale positie die een gemeente heeft? Het is immers geen commerciële organisatie.

Een uitvoeringsinstantie binnen een gemeente was volop bezig met deze vraag. De organisatie begreep dat dit niet alleen maar gaat over processen, maar ook over de denkwijze binnen teams. Het was hun ambitie om door hier aan te werken een klantgerichte mentaliteit van continu verbeteren te krijgen.  

Rol Submarine: Projectleider, trainer, consultant

Hoe heeft Submarine geholpen? Het project begon met het trainen van medewerkers in de basisbeginselen van Lean. Met die bagage gingen ze op zoek naar concrete verbeteringen in hun werkomgeving. Daarnaast ging het MT ook aan de slag. In verschillende sessies is hun strategie geconcretiseerd en vertaald naar concrete mijlpalen. Zo kwamen de verbeterprojecten niet los te staan, maar droegen direct bij aan het realiseren van de eigen doelstellingen en het verbeteren van de klantervaring. Submarine heeft ondersteund bij het trainen en coachen van de medewerkers, het opstellen van een strategisch plan en het aansturen van operationele verbeterprojecten.

Resultaat: Medewerkers hebben zelfstandig concrete verbeteringen doorgevoerd in hun eigen werkprocessen. Daarnaast zijn afdelingen gaan werken met dagstarts en -afsluitingen, waardoor ze een beter overzicht hadden over de werkzaamheden die moesten gebeuren.