Uitdaging: De afdeling Supply Chain zorgt ervoor dat de tijdschriften die een redactie maakt, ook daadwerkelijk gedrukt en verspreid worden. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor logistieke processen die voortkomen uit e-commerce producten.

De manager van de afdeling wilde de prestaties van de afdeling verbeteren om zo meer externe klanten aan zich te kunnen binden. Daarnaast wilde hij werkprocessen verbeteren en kosten besparen.

Rol Submarine: Projectleider, coach, consultant.

Hoe heeft Submarine geholpen? Submarine heeft als partner van Lean Six Sigma Groep de afdeling begeleid bij het verbeteren van haar dienstverlening. De opdracht begon met een quick scan om te kijken waar verbeterpotentieel zat. De organisatie was begonnen met Lean en wilde graag volgens die methodiek aan de slag om de gewenste doelen te bereiken. De quick scan vormde het vertrekpunt voor een verbeterplan met daarin enkele concrete projecten. De projecten hadden onder andere als doel het verkorten van doorlooptijden en het terugbrengen van fouten. De projecten stonden niet los van de bredere ontwikkeling binnen de afdeling. Samen met de manager is een visie op de afdeling ontwikkeld. Ook heeft Submarine projecten geleid om de tevredenheid van externe klanten te verbeteren. Het belangrijkste project was het verbeteren van de doorbelasting van kosten. Dat proces bevatte veel fouten in. Daarnaast zat er veel tijd tussen het productiemoment en het moment waarop de klant wist wat de kosten voor dat product waren. Het proces is geanalyseerd en onnodige stappen zijn verwijderd. Door een paar kleine aanpassingen bleek het proces een stuk sneller en beter te gaan. Bijkomen voordeel was dat dit een positieve impact had op de cash flow van de organisatie: facturen werden sneller betaald.

We hebben de afdeling circa anderhalf jaar begeleid. Het resultaat van de ondersteuning was dat de afdeling efficiënter werkte, kosten heeft bespaard, de manager zijn visie ook daadwerkelijk kon realiseren, de klanten tevredener waren en de reputatie van de afdeling sterk verbeterde. Na vertrek van Submarine, is de afdeling zelfstandig verder gaan met het verbeteren van de afdelingResultaat: De reputatie van de afdeling was beter dan de voorgaande jaren. De klanttevredenheid was aantoonbaar toegenomen. Processen werden meer gestandaardiseerd en daardoor efficiënter. De omzet per medewerker nam toe.