Expertise

Een middel, geen doel

Submarine heeft kennis en ervaring met en is gecertificeerd in verschillende managementfilosofieen, zoals Lean, Scrum, Agile, OGSM en DISC. Submarine is geen organisatie die langs komt om uit te leggen hoe de methode “het heeft bedoeld”. Wel zetten we de tools in waar dat nodig is. Soms betekent dat een volwaardige lean procesanalyse, soms een scrum-achtige aanpak. De rode draad hierbij is dat welke methode ook gebruikt wordt, het een middel is en geen doel. Het zijn tools om een klantprobleem of organisatievraagstuk op te lossen. Te veel focus op het middel als doel, kan als gevolg hebben dat de verkeerde discussies gevoerd worden en medewerkers hun interesse en betrokkenheid verliezen.

Hieronder staan enkele voorbeelden uitgewerkt.

Lean management is een filosofie om continue verbeteren in te voeren in een organisatie. Het is een systematische aanpak om de strategie te vertalen naar verbeterprojecten en op deze manier de waarde die de klant ervaart te vergroten en iedere dag een beetje beter te worden.  Lean kent drie basisprincipe die als uitgangspunt dienen bij het verbeteren van processen: het wegnemen van verspillingen, het in balans brengen van pieken en dalen in een proces en het wegnemen van overbelasting (bij de medewerkers). Lean heeft als doel de kwaliteit te verbeteren, de doorlooptijd te verkorten en de kosten omlaag te brengen.

Meer lezen? Lean Thinking van James Womack. The Lean Startup van Eric Ries. Een Lean Overheid van Paul Huguenin

Een agile manier van werken gaat uit van een veranderende omgeving en een veranderende klantbehoefte. Teams zijn niet meer klassiek hiërarchisch georganiseerd, maar bestaan uit verschillende experts die in een interactief en multidisciplinair team gestructureerd aan een gezamenlijk doel werken. Scrum is een Agile aanpak. Bij Scrum wordt in korte sprints iedere keer een nieuwe versie van een product opgeleverd. De manier van werken is gericht op het team, het werk opdelen in kleine brokjes en aan het eind van een cyclus evalueren en bijsturen. Het team is hierin zelfsturend en wordt waar nodig gefaciliteerd door een scrummaster. Waar Lean veel wordt gebruikt om processen te verbeteren, is scrum een methode die vooral bij projecten wordt gebruikt. Hoewel Agile / Scrum oorspronkelijk uit de IT komt, wordt het tegenwoordig ook in andere processen toegepast, bijvoorbeeld bij het opstellen van een jaarplan.

Meer lezen? Scrum – Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd van Jeff Sutherland. Scrum in actie van Petra de Boer e.a.

Organisaties moeten zich blijven ontwikkelen om aan de wensen van de klant te voldoen. Innovatie kan op verschillende manieren plaatsvinden en ook daadwerkelijk aangestuurd worden vanuit een organisatie. Een innovatiestrategie geeft aan hoe een organisatie innovatie wil vormgeven. Het bevat niet alleen de producten en diensten, maar vooral ook hoe een organisatie met ideeën om wil gaan en hoe een cultuur van vernieuwing kan ontstaan. Het heeft te maken met het waarderen en belonen van gewenst gedrag, maar ook met een structuur waarbinnen potentieel succesvolle ideeën op een goede manier opgepakt worden.  Innovatie kan plaats vinden op processen en producten. Innovatie kan disruptief en geleidelijk gaan. Innovatie doorloopt verschillende fasen. een goede strategie houdt hier rekening mee.

Meer lezen? 101 Design Methods van Vijay Kumar. De innovatie expeditie van Gijs van Wulffen.

Het Business Model Canvas brengt op een zeer eenvoudige manier de 9 bouwstenen in kaart waarmee een organisatie waarde toevoegt aan de klant. Deze bouwstenen zijn: klantsegmenten, waardepropositie, klantrelaties, kanalen, inkomstenbronnen, bedrijfshulpmiddelen, activiteiten, partners en kostenstructuur. Het canvas wordt inmiddels bij verschillende organisaties in de wereld gebruikt. Wil je een nieuwe organisatie of een nieuw team bouwen? Je strategie aanpassen of evalueren? Dan het bouwen van een Canvas een handig vertrekpunt zijn. Juist door de simpele structuur, daagt het uit om zeer goed na te denken over wat je als organisatie wil bereiken. Submarine gebruikt het business model canvas vaak in samenhang met een transformatieplan over hoe de organisatie naar de nieuwe of verbeterde vorm kan komen.

Meer lezen? Business Model Canvas van Alexander Osterwalder e.a.

Meer weten?
Leuk om kennis te maken!

Neem contact op