Wie zijn we en
wat doen we?

Interimmanagement, consultancy en projectmanagement met
oog voor mens, proces en resultaat

 

Van visie naar resultaat: Submarine helpt aan het begin van een organisatieverandering bij het planmatig vormgeven ervan, het opstarten van de eerste verbeterinitiatieven en het begeleiden van de uitvoering van de eerste stappen. Submarine helpt bij de inrichting van strategie & besturing, organisatieontwikkeling en procesverbetering. We werken nauw samen met onze opdrachtgevers om zo tot de juiste oplossing voor de achterliggende vraag te komen. Onze aanpak is niet alleen gericht op het bereiken van concrete resultaten, maar ook op het overdragen van kennis tijdens het proces, zodat we onszelf uiteindelijk overbodig maken en de organisatie zelf de verbetering verder vorm kan geven.

Submarine maakt waar nodig gebruik van een netwerk van specialisten op het gebied van bijvoorbeeld financieel management en training.

Maak kennis
met Selma

Selma is het gezicht achter Submarine. Daarnaast werkt Submarine samen met een netwerk van specialisten. Maak op de pagina ‘Over Selma’ nader kennis.

Expertises

 

Of het nou Lean, Scrum, Agile, DISC of Prince 2 is: een methodiek is altijd een middel, en nooit een doel. Submarine heeft kennis en ervaring met en is gecertificeerd in verschillende methodieken op het gebied van verandermanagement en procesverbetering. Enkele voorbeelden staan hier genoemd.

Lean Management

Slimme processen, klantgericht werken, tevreden medewerkers.

Agile

Wendbaar organiseren, snel inspelen op verandering.

Innovation Management

Is de dienstverlening klaar voor de toekomst?

Business Modelling

Een business model canvas als kapstok voor de gewenste organisatie.

Meer weten?
Leuk om kennis te maken!

Neem contact op